Към съдържанието

Начало /

Новини /

Пестете енергия с U1000

Пестете енергия с U1000

17 август 2023

Матричният преобразувател U1000 от Yaskawa е високоефективен, регенеративен директен инвертор за захранване на индукционни машини и машини с постоянен магнит със или без сензори за скорост. Предлагат се множество модели за покриване на широк диапазон на мощност от 2,2 до 500 kW. Благодарение на специалната си топология, U1000 е способен на директна регенерация и не изисква кондензатори за DC шина. Не е необходимо място за допълнителен регенеративен модул. Както всички задвижвания на Yaskawa от серия 1000, U1000 също е проектиран за десет години непрекъсната работа без поддръжка. Регенеративната енергия, която се подава обратно в системата, е достъпна за други консуматори в сградата, като например осветлението, което означава, че не е необходимо да се черпи от електрическата мрежа.

U1000 е високоефективно променливотоково устройство, базирано на най-новата технология за матричен преобразувател. С възможност за пълно регенериране на мощност, U1000 предлага голям потенциал за пестене на енергия, докато синусоидалните входни токове и факторът на мощността, близък до единица, намаляват напрежението върху компонентите на мрежата като трансформатори и захранващи проводници. С ултракомпактна форма, U1000 е първият избор за иновативни, енергийно ефективни задвижващи решения със или без регенерация на мощността.