Към съдържанието

Начало /

Новини /

Алтернативни източници на електроенергия – мониторинг реле за защита на мрежата и системата

Алтернативни източници на електроенергия – мониторинг реле за защита на мрежата и системата

23 януари 2024

Новото устройство NA003-M64 от TELE Haase безопасно разкачва съоръженията за генериране на въобновяема енергия от мрежата и покрива всички необходими стандарти.

Когато работите с алтернативни източници на електроенергия, по закон е задължително да има защита както на мрежата, така и на самата система (фотоволтаици, генератори, буферни батерии). В случай на прекъсване на захранването, генераторът на електроенергия трябва да бъде разкачен от мрежата.

Това гарантира безопасността на електроразпределителната мрежа, съоръженията и хората.
В случай на предварително дефинирано състояние на повреда в мрежата, защитата на мрежата и системата разделя генератора на енергия (фотоволтаици, генератор, буферна батерия) от мрежата. Тази функция е много важна за надеждната защита на електрическата мрежа и генераторните инсталации, тъй като гарантира, че свързването на енергиен генератор не нарушава функцията или безопасността на електро-разпределителната мрежа.

Функции:

Мрежовата и системна защита на TELE NA003-M64 се състои от два компонента: Защитно реле, което измерва напрежението и честотата на мрежата. Благодарение на защитните функции се генерира сигнал за изключване от мрежата при необходимост.

1-2 ключа за свързване, които осигуряват действителното изключване от електрическата мрежа.

Не винаги при краткотрайни смущения в мрежата трябва да се отделят генераторите от мрежата. Тази функция, наречена Fault Ride Through (FRT), се отнася до краткотрайни понижения и пренапрежения. В зависимост от типа и мощността на енергийния генератор се прилагат различни изисквания, които могат да се регулират чрез параметризирането на NA003-M64.

Вашите предимства

– Едно устройство за местни и международни пазари

– Лесно боравене за обслужващ персонал и инженери по въвеждане в експлоатация

– Предварително конфигурирани набори от параметри за различни страни в Европа и по света

– Индивидуалните решения могат да бъдат реализирани чрез различни конфигурационни опции

– Интегриран FRT (Fault ride through)

– Заменя по-стари устройства без промени в ел таблата поради дизайна и наличието и на по-стари сертификати.