Кратко упътване за свързване с честотни регулатори INVT

С няколко реда ще Ви представим крадко ръководство за програмиране на честотни регулатори INVT със софтуерен продукт INVT Studio V1.1.7


invt GD200


Може да намерите софтуера в секция "За сваляне" или от тук INVT Studio V1.1.7


1. След инсталиране изберете "Нов проект / New project" от началния екран
first slide


2. Именувайте проект и укажете мястото, където ще бъде съхранен.


second slide


3. Изберете модела на Вашия INVT честотен регулатор, номер на COM порт, като използвате следните данни за комуникация
Baud rate - 19200
Parity bit - Even
Data bit - 8
Stop bit - 1


third slide


4. Екранът след успешно свързване изглежда по показаният по-долу начин. Вече имате пълен достъп до параметрите на Вашия честотен регулатор /инвертор/ INVT.

fourth slide


5. За допълнителни въпроси относно работата с честотните регулатори на INVT, моля не се колебайте да се свържете с нас!