Управляемо захранване S8VK-X с EthernetIP - 01/03/2018

 Нов стил на производствена поддръжка със серията захранвания S8VK-X

Визуализацията на контролните компоненти позволява систематизиран поглед върху общото състояние на техниката и нейната планова подмяна преди наличието на отказ.

S8VK-X Features 1
S8VK-X Features 2

Първата стъпка към преминаване към планова поддръжка е визуализацията на времето оставащо до смяната на захранванията.

S8VK-X измерва състоянието на вътрешните електролитни кондензатори по тяхната температура и го показва както на дисплея си , така и през комуникационната система.

S8VK-X Features 3

Защо да не преминете към S8VK-X и да постигнете нов стил на поддръжка?

Най-малко в света class*1 захранване с комуникационна функция.

Дизайнът позволява монтаж "едно до друго" , с което намалява нужното място за монтаж на новите захранвания. 

*1. Според изследване на Омрон през Октомври 2017.

S8VK-X Features 5

*2. Два броя S8VK-X 240 W и W4S1-03B хъб.

Устойчиво на различна околна среда.

S8VK-X Features 7


S8VK-X Features 9 Съвместими със съвременните комуникационни методи.

S8VK-X Features 10

Статуса е показан на дисплея;

Лесни за четене LED букви

Предимства при дизайн и измерване

Лесна проверка на изходно напрежение и ток без използването на измервателни уреди

S8VK-X Features 13

Предимства при работа

Проверка без измервателен уред на изходно напрежение, ток и максимално натоварване

S8VK-X Features 14

Предимства при поддръжка и проблеми

Бърза и лесна визия за проблема без специализирана техника

S8VK-X Features 15