Новият YASKAWA U1000 матричен инвертор позволява и синхронни машини да бъдат задвижвани ефективно, като в същото време позволява енергийно ефективно регенериране на излишната спирачна енергия.

За разлика от конвенционалните инвертори, U1000 разполага с уникална технология, която е рядко използвана в приложенията с ниско напрежение и се гордее с някой изключително интересни предимства.

u1000U1000 – мощностен диапазон

3 ~ 200 V …. 240 V +10%/-15%, 28 A – 248 A

3 ~ 380 V …. 480 V +10%/-15%, 11 A – 414 A

U1000 е изключително ефективен инвертор базиран на най-новата матрична технология. С възможност за пълно регенериране на енергията, U1000 предлага огромен потенциал за спестяване на енергия, докато коефицентът на синусоидният входен ток и мощността е близък до 1 , с което се намалява стреса върху компонентите на мрежата, като трансформатори и електропроводи. С ултра-компактна форма U1000 е първият избор за иновативни, енергийно ефективни решения за задвижване с или без регенериране на енергия.

U1000 e A Клас за себе си

 • Прецизен контрол на асинхронни и синхронни двигатели с постоянни магнити с или без енкодер.
 • Високоефективнo AC към AC преобразуване.
 • Автоматична самонастройка по характеристиките на двигателя
 • Вграден EMC филтър
 • Вградена клавиатура с 13 езика
 • създаден за 10 години работа без подръжка.
4kvadr

Енергийно- eфективнo 4 квадра- нтно действие

clear_energy

Чиста енергия

fast

Бързо инста-лиране

malki_razmeri

До 50% по-малки размери

matri4na_tech

Инова- тивна матрична техноло- гия

safety

Вградена функци-онална безопас- ност

U1000 Спесификации:
Изходни характеристики (A) 3~200 VAC, 28 – 248 A3~400 VAC, 11 – 414 A
Приложения за мотори тип Асинхронен мотор, синхр. мотор с постоянни магнити,със или без енкодер
Максимална изходна честота 400 Hz
Интерфейсни възможности CANopenCC-LinkDeviceNETEtherCATEtherNET/IPMECHATROLINK – II + IIIModbus TCP/IPPOWERLINK

PROFIBUS-DP

PROFINET

Стандарти и UL508C, IEC/EN 61800-3, IEC/EN 61800-5-1, ISO/EN 13849-1 Cat.3 PLe, IEC/EN 61508 SIL3
предписания IP00, IP20/NEMA Kit (optional)

паркомястоУважаеми Kлиенти,

За Ваше удобство вече разполагаме с паркомясто пред офиса ни в София на ул. Лозенец 4. Моля използвате го когато решите да ни посетите на място, било то дори и само за едно кафе :)

Линейните мотори LinMot са високодинамични електромагнитни устройства с директно задвижване. Линейното движение се генерира без триене, без междинни механични редуктори, винтови двоици или зъбни ремъци. Моторът се състои само от две части: от плъзгач/плунжер и от статор.Engre_2014_08

Плъзгачът е направен от неодимови магнити, монтирани във високопрецизна тръба от неръждаема стомана. Статорът съдържа намотките на мотора, плъзгащите лагери на слайдера, енкодера за позиция и микропроцесор за мониторинг на мотора.

Стандартният каталог на LinMot включва широк обхват от индустриални линейни мотори за натоварвания от 33N до 2’500N. Достъпни са всякакви размери с различни дължини на слайдерите – общо над 500 различни линейни мотори взети заедно.

Гъвкави
LinMot линейните мотори могат да бъдат свободно позиционирани по цялата дължина на техния слайдер. Скоростта на придвижване и ускорението също могат да бъдат прецизно дефинирани. За още по-комплексни движения произволен брой профили на придвижване могат да бъдат съхранявани в сервоконтролера като криви, а моторът може да изпълнява движението с желаната скорост. Движението на линейния мотор също може да бъде синхронизирано с другo ротационно или линейно движение.Engre_2014_08

Динамични и прецизни
С линейните мотори могат да бъдат постигнати изключително динамични движения. Скорости от над 4 m/s и ускорения от над 400 m/s2 позволяват много кратки времена за позициониране и високи коефициенти на запълване на циклите. С елиминирането на компонентите, извършващи механична работа, като редуктори или зъбни предавки, линейните мотори могат да позиционират много прецизно като точността зависи от точността на тяхната измерителна система.

Надеждни
Вътрешните сензори за позиция измерват и следят текущата позиция на линейния мотор не само в покой, но и през цялото движение. Отклоненията в позицията се хващат веднага и се съобщават към системата за управление. Това гарантира високо ниво на оперативна сигурност и надеждно разпознаване на грешки. Поради липсата на елементи с триене като скоростни кутии или СВД за преобразуване на механична енергия, животът на изделието е дълъг, дори и при високи натоварвания.

Основни приложения
Замяна на пневматиката. Тъй като форм-фактора на LinMot линейните двигатели е близък до този на пневматичните цилиндри, те много често биват използвани за замяна на пневматични цилиндри.

Това е по-специално за случаите, в които са нужни повече от две позиции и позициите е нужно да бъдат променяни или динамиката и продължителността на живота на пневматичния цилиндър не са достатъчни. Линейния мотор предоставя възможността прецизно да се задава Engre_2014_08скорост и ускорение, което улеснява пускането и повишава стабилността на процеса.

Замяна на сервомотори. Линейните мотори са съвместими с ротационните сервомотори с техните принципи на управление и гъвкавост. При прилагане на линейни движения предимствата на линейните мотори ясно се открояват. Употребата им отхвърля нуждата от механични елементи като съединители, редуктори, ремъци, СВД, както и продължителната работа за проектиране.

Замяна на гърбични дискове. Механичните гърбични дискове повзоляват високодинамични движения, но те имат ограничена гъвкавост. Последователностите и профилите на движение могат да  бъдат настроени само чрез продължителен механичен труд.

Изключително високите динамични възможности на индустриалните линейни мотори и възможността да се адаптират профили на движение в управляващата програма, са довели до замяна на все повече и повече механични гърбични дискове с LinMot линейни мотори.

енергийна ефективностЗащо да сме енергийно ефективни?

Според статистиката глобално използване на ел.енергия на годишна база в света е 15.660 TWh/y от които използваното количество енергия за електрически мотори за задвижвания е 7.108 TWh/y т.е. 45% от цялото потребление. Интерес представлява дела на електроенергия консумиран от компресори. От графиката е видно, че значително количество от консумираната енергия ще се пада на компресорите.

България, като член на Европейския съюз трябва да спазва директивите наевропейското законодателство. Освен това сме страна подписала и протокола от Киото. Така се задължаваме да сведем с 20% парниковите газове, да увеличим енергийната ефективност с 20% и да консумираме 20% електроенергия от зелени енергоизточници.

Срокът заложен за изпълнение е до 2020г.

Директивата, която се отнася за ел. задвижвание е ErP (Енергийно свързани продукти) Директива(2009/125/EG).

Тя дава насоки за енергийно ефективно проектиране на продукти и системи с висока консумация на енергия, но също така високо спестяване на енергия потенциални консуматори.

Ефективността на електрически двигатели се определя като съотношение на изходната мощност на вала и консумираната за това електрическа мощност. Съгласно стандарт IEC 60034-30 ефективността IE1 се отнася за стандартен мотор , IE2 за високо ефективни, а IE3 за супер ефективни. Споменава се също за бъдещето равнище по-високо от IE3 да се нарича IE4 супер премийна ефективност (super premium efficiency)

енергийна ефективност
От 16 юни 2011 г., само електромотори отговарящи или надвишаващи IE2 ниво е разрешено да се продават и монтират в ЕС. От януари 2015 г. всички двигатели ще трябва да достигнат IE3 (или IE2 двигатели ще може да се използват само ако са с честотни инвертори)

Прогнозира се, че около 30 милиона съществуващите промишлени двигатели в Европа постепенно трябва да се заменят. В резултат на икономиите на енергия от 5,5 млрд. киловатчаса електроенергия всяка година съответно ще се намалят емисиите на въглероден двуокис с 3,4 милиона тона.

  3

Компресорните станции за сгъстен въздух се състоят от един или няколко компресора, подаващи въздух в общ колектор. При създаване на нова инсталация производителност на машините се оразмерява така, че да покрие максималната потребност на предприятието, а в повечето от случаите се прави и презапасяване от порядъка на 20-25%. Така на практика компресорите с постоянна скорост на мотора работят едва на около 60 – 75 % от капацитета си. Освен това най-често максималният обем на сгъстения въздух, който те компресират се ползва само в пикови моменти. Това се дължи от една страна поради необходимостта за добавяне на нови консуматори. От друга страна за осигуряване на необходимата пикова натовареност на текущите. Изводът, който може да се направи, е че неравномерният товаров график на електродвигателите монтирани на компресори води до ниска ефективност и повишени експлоатационни разходи.

При малки предприятия най-често се използва един компресор. Ето защо от съществено значение е системата му за управление. Почти винаги се налага използването на регулираща система, която да намали производителността на компресора , когато нямаме голяма консумация. Следи се системното налягане и регулиращата система намалява производителността, когато то достигне предварително зададена максимална стойност. Производителността се увеличава отново, когато налягането спадне до друга, по-ниска зададена стойност. Разликата между тези две стойности на налягането представлява обхвата на регулиране. На практика обхватът на регулиране се среща в доста широки граници – от 0.1 до 1.5 bar.При по-старите компресори управлението е в режим старт-стоп и въздухът се нагнетява в ресивер от там с регулатор (дросел) се сваля налягането му до необходимото. Тези системи са бавни недостатъчно прецизни и водят до големи флуктуации на налягането. За да се избегне това, подходът е обикновенно задаване на по-голямо налягане от необходимото за да се избегне пропадане.

При големите предприятия най-често имаме инсталация с няколко работещи в паралел компресори. В този случай правилното решение е използване на т.н. Балансиращ компресор, който поема колебанията в натоварването на системата и поддържа постоянно налягане. Така основните машини работят на постоянни обороти а балансиращия компресор осигурява регулирането на системата. В този случай за работата на Балансиращия компресор има завишени изисквания за бързодействие и точност

От направените икономически разчети основните разходи при станциите за сгъстен въздух са за ел. енергия. При непрекъснатото нарастване на цената и посочените по-горе факти се оказва, че около 40% от консумираната енергия на практика се явява като загуба. Ето защо като енергийно ефективно решение с голям икономически ефект може да се ползва честотно задвижване на компресорните мотори.

При компресорите без честотно управление на двигателя от значение е и големината на ресивера. По принцип ако консумацията попада в диапазона на регулиране на компресора, не е нужен акумулиращ обем (ресивер). Но добавянето в повечето от случаите е наложително, когато консумацията ще пада и под минималната производителност на машината. В подобни случаи компресорът преминава в режим на регулиране посредством включване/изключване или натоварване/разтоварване. Конструктивно има заложени изисквания за времето на включване и изключване, които ограничават работата на компресора и влошават регулирането на въздуха. Така е възможно да се получат флуктуации при работата му. Всеки един производител дава препоръки за обемите на ресиверите порядъка е около 2 до 4 l/(m3/h). Може да се даде и по-точна препоръка: обемът на ресивера при разлика в наляганията за включване и изключване 0.5 – 0.8 bar е необходимо да бъде между 10 и 20 l/(m3/h) от производителността на компресора при долната граница на честотното регулиране.

При големите компресорни системи тези ресивери са с много голям обем, заемат място и често изискват изграждане на отделни помещения защото са много шумни.

ГЕМАМЕКС вече 22 години пазарно реализира висококачествени задвижвания на OMRON и впоследствие на OMRON-YASKAWA. Базирайки се на инженеринговия ни опит опит от десетки внедрявания на екструдери, високомощни помпи и вентилатори, компресори, навиващи, развиващи и изтеглящи съоръжения, производствени линии, машини, конвейери и др.

Използването на специализираните честотни регулатори e отлично решение, което позволява да се регулират директно оборотите на мотора във функция от обратната връзка по дебит или налягане, което води до значително намаляване на консумираната мощност. Използването на бързодействащ ПИД закон води до премахване на недостатъците на пропорционалното регулиране. Лесно се поддържа налягането в оптимални граници. Честотно регулираните компресори поддържат крайното налягане при сгъстяване на +/- 0.1 bar постоянно ниво в диапазона на налягането, дори при променящи се изисквания за количеството сгъстен въздух.Това спомага за по-ниско крайно налягане при сгъстяване и пести енергия.

Честотните регулатори от YASKAWA са лесни за конфигурация. Чрез софтуерът DriveWisard Plus лесно се параметризират и позволяват. Чрез специализиран софтуер DriveWorksEZ позволяват директно програмиране чрез логически блокове в самия инвертор. Софтуерът е съвместим със сериите V1000, A1000 и E1000. Благодарение на функционалността му може да се спести апаратура, като таймери, броячи и др. Така отново се пестят време и средства.

При използването на честотен инвертор, благодарение на заложените алгоритми в него се осигурява константен момент дори и в честотите под 1Hz. При А1000 YASKAWA гарантират 200% момент при 0Hz. Това е уникално за честотен инвертор. Много полезна е функцията, която вкарва във т.н. „Sleep“ режим честотния регулатор. Благодарение на нея се избягва работата при ниски обороти или на празен ход. В същото време честотния регулатор очаква сигнал за спадане на налягането за да се активира отново.

Екипът на Гемамекс е реализирал няколко проекта за управление на мощтни компресори с помоща на честотни задвижвания А1000 в промишлени предприятия. Базирайки се на нашия опит в тази сфера можем да посочим следните предимствата при ползване на честотно регулиране на компресори:

 • Позволява се качествено и лесно параметризиране , както и логическо управление.
 • Осигурява се покриване на европейските директиви за енергийна ефективност.
 • Управлението на компресора е в зависимост от неговото натоварване чрез следене на налягането му.
 • Средство за пестене на енергия и от там на пари.
 • Предпазва мотора от претоварване, прегряване и осигурява по-дълъг жизнен цикъл без авария.
 • Честотното регулиране позволява премахването или използване на разширителни съдове с по-малък обем.

От няколко месеца Гемамекс предлага на пазара най-новото и иновативно решение за икономия на електроенергия и от там на пари.

Продукта е YASKAWA е SPRiPM (Supreme) – Super premium efficiency motor drive package .
Пакетa от инвертор и мотор  е идеалното решение за приложения като вентилатори, помпи, конвейери, компресори като осигурява висока ефективност на разумни цени.
SPRiM моторите са много по-леки и по-малки от стандартните асинхронни двигатели, като осигуряват висока ефективност в много компактен размер.

SPRiM двигателят е с ротор

Стандартен асинхронен двигател може лесно да се замени със SPRiM мотор. Закрепването е е стандартно, а настройката за пускане отнема не повече от 3 минути.

Най-важното предимство е високия им клас на енергийна ефективност. Те отговарят на стандарта IE4+. Те се предлагат в комплект с инвертори v1000 за малките мощности до 18кв. За по-големите се използва серията А1000. Самата комбинация инвертор с SPRiPM двигател позволява да се постигне до 48% икономия на електроенергия спряно конвенционалния двигател. Направената инвестиция в подмяна на двигателя може да се изплати за по-малко от две години експлоатаия на компресора.

45_a1000

При използване на SPRiPM двигателите получаваме следните положителни ефекти.

-Премахване на енкодера като обратна връзка благодарение на т.н. Безсензорно векторно управление

-Компактен дизайн на машината. SPRiPM двигателите са поне на порядък с по- малки габарити спрямо конвекционалние

- Висока надежност

- Висока енергийна ефективност

- Висок начален момент.

- Висока скорост на управление до 150Hz

Изискванията към съвременната техника непрекъснато нарастват. Ето защо ние с удоволствие помагаме на нашите клиенти да решат първи своите задачи с високотенологична японска техника.